4.69 out of 5
4.69
21 reviews on Udemy

Testy jednostkowe – JUnit 5, Mockito 2, TDD

Poznaj od podstaw jak tworzyć dobre testy jednostkowe w języku Java i metodyce Test Driven Development
Instructor:
Dawid Nowak
151 students enrolled
Jak tworzyć dobre testy jednostkowe.
Jak korzystać z asercji i pracować z frameworkiem JUnit 5.
Jak korzystać z mocków i pracować z frameworkiem Mockito 2.
Jak stosować zasady FIRST oraz CORRECT.
Jak pracować w metodyce Test Driven Development.
Jak używać metryki Code Coverage.

Testy jednostkowe są jedną z najważniejszych technik, które powinien znać każdy programista, niezależnie od języka w którym tworzy.

Kurs zaczynamy od wytłumaczenia czym są testy jednostkowe i dlaczego są takie ważne.

Następnie przedstawiamy szczegółowo dwa najważniejsze i najpopularniejsze frameworki Javowe używane w tworzeniu testów jednostkowych:

  • JUnit 5 – bardzo znany i popularny framework do uruchamiania testów oraz tworzenia asercji,

  • Mockito 2 – równie popularny framework, służący głównie do tworzenia mocków – obiektów imitujących zachowanie zewnętrznych zależności testowanych klas.

Centralną częścią kursu jest dokładne przedstawienie poszczególnych właściwości oraz funkcjonalności JUnita 5 oraz Mockito 2.

Przy okazji przedstawiania danej funkcjonalności, omawiamy również różnice w implementacji danego rozwiązania między poprzednimi i aktualnymi wersjami tych frameworków.

Bardzo ważnym działem jest wprowadzenie do tematyki TDDTest Driven Development – czyli techniki tworzenia kodu, w której zaczyna się od napisania testów jednostkowych, a dopiero potem przechodzi do implementacji danej funkcjonalności w kodzie.

Z pomocą tego kursu poznasz także zestaw konwencji oraz dobrych praktyk programistycznych: dowiesz się jak tworzyć dobre testy jednostkowe korzystając z akronimów FIRST oraz CORRECT i skonfigurujesz bibliotekę JaCoCo, by tworzyć raport pokrycia kodu testami jednostkowymi przy każdym uruchomieniu testów.

Wszystkie zagadnienia są dokładnie omawiane na praktycznym przykładzie aplikacji rozwijanej w trakcie trwania kursu.

Ponadto czekają na Ciebie zadania, które pomogą ci ugruntować nowo zdobytą wiedzę, a kod do każdego wykładu oraz zadania będzie umieszczony na platformie GitHub.

Wstęp i utworzenie projektu

1
Wstęp
2
Jak korzystać z kursu?
3
Instalacja narzędzi
4
Utworzenie projektu

Wprowadzenie do testów jednostkowych

1
Wstęp
2
Czym są testy jednostkowe?
3
Rodzaje testów
4
Framework JUnit
5
Pierwszy test
6
Uruchamianie testów
7
Struktura testu
8
Nazywanie metod testowych

JUnit 5

1
Wstęp do JUnita 5
2
Testowanie równości wartości i obiektów
3
Testowanie wartości null
4
Matchery - Hamcrest i assertJ
5
Testowanie kolekcji
6
Testowanie wyjątków
7
Adnotacje @BeforeEach i @AfterEach
8
Adnotacje @BeforeAll i @AfterAll
9
Testowanie wydajności - timeout
10
Adnotacje @Disabled i @DisplayName
11
Matchery do łączenia asercji
12
Assumptions i adnotacja @RepeatedTest
13
Testy parametryzowane
14
Extension Model
15
Testy dynamiczne
16
Oznaczanie testów - adnotacja @Tag
17
Migracja z JUnita 4 i podsumowanie
18
Zadanie praktycznie

Dobre praktyki oraz konwencje tworzenia testów

1
Jak pisać dobre testy?
2
Zasady FIRST
3
Zasady CORRECT
4
Test Coverage
5
Antywzorce testowe

Mockito 2

1
Czym jest Mockito?
2
Stuby - definicja i zastosowanie
3
Mocki - definicja i zastosowanie
4
Weryfikacja wywołań metod
5
ArgumentMatchers i wyjątki
6
ArgumentCaptor
7
Specjalistyczne metody
8
Adnotacje i ustawienia restrykcyjności
9
Obiekty typu Spy
10
Migracja z Mockito 1 i podsumowanie
11
Zadanie praktycznie

Test Driven Development

1
Zasady Test Driven Development
2
TDD w praktyce - część 1
3
TDD w praktyce - część 2
4
TDD w praktyce - część 3
5
TDD - podsumowanie
6
Zadanie praktycznie

Podsumowanie

1
Podsumowanie

BONUS: Nasze pozostałe kursy + inne materiały

1
BONUS: Nasze pozostałe kursy + inne materiały
You can view and review the lecture materials indefinitely, like an on-demand channel.
Definitely! If you have an internet connection, courses on Udemy are available on any device at any time. If you don't have an internet connection, some instructors also let their students download course lectures. That's up to the instructor though, so make sure you get on their good side!
4.7
4.7 out of 5
21 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
14
Stars 4
7
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0
b011deb9f20f4cfcb93a3539c76fe959
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

6 hours on-demand video
4 articles
Full lifetime access
Access on mobile and TV
Certificate of Completion